Konkurs Młoda Metropolia – muzyczne odkrycie roku

Konkurs Młoda Metropolia – muzyczne odkrycie roku

- kategoria Aktualności, Kultura, Miejski Dom Kultury
Konkurs Młoda Metropolia - muzyczne odkrycie roku

Rozpoczął się konkurs „Młoda Metropolia”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych zespołów muzycznych. Zostaną one zaproszone na występ podczas Rumskiej Gali Kultury 21 listopada 2019 r. oraz na kolejny, w czasie gdańskiego Festiwalu „Metropolia Jest Okey” w grudniu 2019 r.

Organizatorem konkursu jest Nadbałtyckie Centrum Kultury z Gdańska, Miejski Dom Kultury w Rumi oraz studio nagrań Stacja Muzyka z Rumi. Organizatorzy nie stawiają ograniczeń stylistycznych dotyczących rodzaju wykonywanej muzyki, jednak minimum połowa członków zespołu musi być zameldowana, uczyć się lub pracować na terenie województwa pomorskiego. Konkurs składa się z trzech etapów.

Pierwszy etap konkursu to przesyłanie zgłoszeń. Zgłoszenie powinno składać się z:

– informacji o zespole (nazwa, krótka historia, skład zespołu, informacje o zamieszkaniu, nauce lub pracy na terenie woj. pomorskiego), imion i nazwisk autorów muzyki oraz tekstów przesłanych utworów,
– trzech autorskich utworów muzycznych (dopuszczalne są nagrania w formacie mp3, linki do nagrań umieszczonych w Internecie, płyty audio ze wskazaniem trzech utworów zgłoszonych do konkursu),
– danych kontaktowych: telefon i e-mail,
– wymagań technicznych dotyczących występu na scenie.

Zgłoszenia należy przesłać mailowo na adres: studio@stacjamuzyka.pl lub dostarczyć osobiście na adres: Zakopiańska 26, 84-230 Rumia z dopiskiem „Młoda Metropolia- Muzyczne odkrycie roku” najpóźniej do dnia 18.10.2019 r. (zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę). Ogłoszenie półfinalistów nastąpi 22 października.

Etapem drugim jest półfinał, organizowany 26 października 2019 r., czyli występ na żywo w studio nagrań Stacja Muzyka w Rumi. Zaprezentuje się tam 8-10 wybranych zespołów. Ich lista zostanie zamieszczona na stronach: www.nck.org.pl, www.stacjamuzyka.pl, www.domkulturyrumia.pl.

W czasie występu zespół zaprezentuje maksymalnie trzy autorskie kompozycje (dopuszcza się aby jeden z utworów zawierał opublikowany wcześniej tekst np. wiersz) o łącznym czasie nie przekraczającym 15 minut. Czas instalacji na scenie nie może przekroczyć 15 minut – w przypadku przekroczenia tego czasu organizatorzy mają prawo odmówić dalszego udziału zespołu w konkursie. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie występów (tzw. przody i backline, perkusja bez „stopy”, werbla i talerzy) oraz obsługę sceny. Półfinałowe Jury konkursu wybierze trzy zespoły, które przejdzie do kolejnej części konkursu.

Ostatnim etapem jest występ na żywo 15 listopada w Miejskim Domu Kultury w Rumi, z udziałem publiczności. Tu również w czasie koncertu każdy z zespołów zaprezentuje maksymalnie 3 autorskie kompozycje.

Dla biorących udział w konkursie przewidziane są nagrody. Zespoły zakwalifikowane do półfinałów otrzymają upominki rzeczowe oraz dyplomy. Finalista zostanie zaproszony do występu na Gali Kultury 2019, występu na Festiwalu „Metropolia Jest Okay” oraz do nagrania demo w studio nagrań Stacja Muzyka w Rumi.

Wszelkie pytania dotyczące regulaminu należy kierować drogą e-mailową do studio@stacjamuzyka.pl.

Źródło: Miejski Dom Kultury w Rumi

Konkurs Młoda Metropolia - muzyczne odkrycie roku