List od czytelnika: Tunel w Rumi Janowo – Czy na pewno potrzebny?

List od czytelnika: Tunel w Rumi Janowo – Czy na pewno potrzebny?

- kategoria Listy od czytelników, Miasto
@Gazeta Rumska
List od czytelnika: Tunel w Rumi Janowo – Czy na pewno potrzebny?

W 2014 r., przed wyborami samorządowymi w Rumi, w grupie osób startujących do wyborów w ramach ugrupowania PO zrodził się pomysł zbudowania wiaduktu nad torami i drogą krajową nr 6 w okolicy stacji SKM Rumia Janowo. Pomysł ten był odpowiedzią na planowany przez ówczesne władze miasta tunel pod torami w okolicy ul. Piłsudskiego i wydawał się wówczas lepszym rozwiązaniem z uwagi na to, że umożliwiał bezkolizyjny przejazd nad torami i szosą, zwłaszcza w kierunku Gdyni. Z czasem projekt ulegał stopniowej modyfikacji, zamiast wiaduktu miał powstać tunel umożliwiający przejazd pod torami kolei oraz węzeł integracyjny w okolicy przystanku SKM.

 

Szanowny Czytelniku! Niniejszy artykuł wyraża poglądy autora i nie musi wyrażać stanowiska redakcji Gazety Rumskiej. Jeżeli chciałbyś wyrazić swoją opinię na przytaczany przez autora temat, prosimy o przesłanie jej na redakcja@gazetarumska.pl. Prosimy o zawarcie w treści maila wyraźnej zgody na publikację tekstu na łamach Gazety Rumskiej oraz podpisanie się imieniem i nazwiskiem.

Redakcja

Od tego czasu minęło jednak ponad 5 lat, w trakcie których nastąpił ogromny wzrost natężenia ruchu samochodowego i obecna sytuacja na drogach nie rokuje pozytywnie dla idei tunelu pod torami co, oczywiście, nie koliduje z projektem budowy węzła integracyjnego. Węzeł integracyjny, umożliwiający realizację łączenia transportu prywatnego z transportem publicznym (koleją SKM) jest rozwiązaniem wpisującym się w tendencje współczesnej komunikacji. Natomiast tunel pod torami, wprowadzający ogromny, wielotysięczny ruch tranzytowy (Rys. 1.) z obwodnicy Trójmiasta i drogi krajowej nr 6 bezpośrednio na ul. Gdańską i Dębogórską w kierunku Redy i dalej, na Hel, aktualnie jest rozwiązaniem nie do przyjęcia.

List od czytelnika: Tunel w Rumi Janowo – Czy na pewno potrzebny?
Rys. 1. Ruch tranzytowy z obwodnicy Trójmiasta na Hel. Droga krajowa nr 6, okolice Rumia Janowo.

 

Jeśli ktoś miałby wątpliwości czy jadący w kierunku Helu wybiorą akurat drogę przez Rumię Janowo, to powinien jak najszybciej się ich wyzbyć. W dobie urządzeń typu nawigacja GPS czy Google Maps przy włączonej opcji omijania korków urządzenie natychmiast wskaże drogę na ul. Gdańską i dalej Dębogórską (Rys. 2), kompletnie blokując te ważne drogi lokalne w Rumi i sprowadzając ogromny, krajowy ruch tranzytowy z Obwodnicy Trójmiasta oraz drogi krajowej nr 6 do wnętrza osiedli mieszkaniowych w Janowie, a tym samym stwarzając istotne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Niezmiernie istotną sprawą dla wielu mieszkańców Rumi, w tym Rumi Janowa, jest również komunikacja autobusowa, zwłaszcza autobusów linii R oraz J. Zablokowanie ruchem tranzytowym ulic Gdańskiej i Dębogórskiej sparaliżuje niesłychanie ważną komunikację autobusową na tym odcinku, podważając sens jej stosowania, przynajmniej w sezonie wakacyjnym.

List od czytelnika: Tunel w Rumi Janowo – Czy na pewno potrzebny?
Rys. 2. Trasa na Hel wskazywana przez Google Maps z ul. Gdańskiej przy stacji Rumia Janowo.

O skali zagrożenia dla normalnego funkcjonowania miasta ruchem tranzytowym mogliśmy się przekonać w momencie otworzenia drogi z Redy w kierunku galerii handlowej Auchan. Wcześniej z dojazdem do Auchan (ulicami Gdańską, Dębogórską i Kosynierów) nie było najmniejszych problemów, w chwili obecnej 80% ruchu samochodowego to ruch przelotowy z Redy przez Rumię do Gdyni i z powrotem. Natomiast w sezonie letnim, mimo że nie jest to żadna trasa tranzytowa, staje się ona na tyle trudna do pokonania, że powrót z Auchan do Rumi Janowa jest szybszy poprzez drogę krajową nr 6, niż drogą, której część została wykonana właśnie w celu dojazdu do Auchan.

W aspekcie ww. okoliczności staje się jasne, że budowa tunelu w Janowie byłaby nie tylko niecelowa, ale stanowiłaby dla mieszkańców miasta apokalipsę tak pod względem skażenia środowiska, jak i zablokowania ruchu samochodowego oraz autobusowego. Natomiast rezygnacja z budowy tunelu nie przeczy idei węzła integracyjnego, którego najistotniejszym celem jest umożliwienie przesiadki z transportu własnego na publiczny, do czego tunel nie jest potrzebny. Ponadto wyjazd tunelem na krajową szóstkę również nie daje wiele mieszkańcom Rumi Janowa, jako że ta właśnie droga jest jedną z najbardziej obciążonych dróg w kraju.

Należy tu również wspomnieć o jeszcze jednym, niesłychanie ważnym argumencie przeciwko budowie tunelu. Jego wykonanie stanowiłoby dla budżetu miasta bardzo znaczące obciążenie, co nie jest bez znaczenia wobec innych, ważnych inwestycji (np. droga popiołowa), jak i wobec pewnej już perspektywy istotnego spowolnienia gospodarczego. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w ostatnich latach sytuacja budżetów samorządów pogarsza się, ich wydatki lawinowo rosną, zaś przychody maleją.

Dlatego my, mieszkańcy Janowa, musimy przekazać nasze absolutnie uzasadnione obawy radnym naszego miasta tak, aby nie dopuścić do sytuacji, w której krajowy ruch tranzytowy byłby wprowadzony na drogi lokalne osiedla mieszkaniowego w Rumi. Póki nie jest za późno.

Andrzej Andrzejczak
Rumia

List od czytelnika: Tunel w Rumi Janowo – Czy na pewno potrzebny?

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *