Podsumowanie i Podziękowanie

Podsumowanie i Podziękowanie

- kategoria Aktualności, Polityka
Podsumowanie i Podziękowanie

W 2015 r. kandydowałem, na mocy porozumienia Prawicy Rzeczypospolitej z PiS do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Startowałem z ósmej pozycji i z tej pozycji uzyskałem mandat poselski.

W Sejmie RP, zgodnie z treścią porozumienia, byłem posłem niezrzeszonym. Działałem w dwóch komisjach i 13 zespołach parlamentarnych. Złożyłem 23 interpelacje i zapytania. Wziąłem udział w 98,6% głosowań. Byłem przewodniczącym Zespołu Parlamentarnego ds. Energetyki Jądrowej. Działem w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Sprawy rodziny są i były dla mnie zawsze ważne, szczególnie w aspekcie autonomii rodziny. W pracach tej Komisji omawialiśmy szereg istotnych projektów ustaw, m.in. dotyczących ograniczenia handlu w niedzielę. Przez cały czas dyskutowaliśmy w komisji o sprawach związanych z obywatelskimi projektami dot. obrony życia. W sprawie obrony życia współpracowałem z Akcją Katolicką w Polsce, będąc inicjatorem ogólnopolskiej kampanii w obronie życia, poprzez prezentowanie banerów, które pojawiły się w wielu miastach w Polsce. Wniosłem do Sejmu projekt związany z ograniczeniem ustawy „in vitro”, który po pozytywnym zakończeniu pierwszego czytania przepadł po wycofaniu przez niektórych posłów swoich podpisów. Przygotowałem i zgłosiłem drugą wersję projektu, który nie był procedowany w Sejmie, pomimo pozytywnej oceny Biura Analiz Sejmowych. W dyskusji nad projektem ustawy ograniczającym „in vitro” padło wiele niemerytorycznych uwag i argumentów. A dziesiątki tysięcy zarodków (dzieci w najwcześniejszej fazie rozwoju) znajduje się w ciekłym azocie. I tego nie bierze się pod uwagę.

Finansowo najcięższym problemem był projekt 500+. Popierałem pierwszy projekt 500 wsparcia na drugie dziecko i kolejne, z ograniczeniem finansowania pierwszego dziecka, chociaż uważam, że część tego wsparcia mogłaby być przekazana rodzicom poprzez ulgi podatkowe. Jeżeli chodzi o rozszerzenie programu 500+ to uważałem, że lepiej byłoby podnieść świadczenia emerytury dla kobiet, które urodziły dwójkę lub więcej dzieci.

Zebrałem też 45 podpisów pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP Konwencji Stambulskiej, gdyż wprowadza ona pojęcie płci społeczno-kulturowej, promuje i wprowadza deprawację dzieci i młodzieży, prowadzi do wykorzeniania zwyczajów i tradycji oraz niesie inne zagrożenia. Z wielkim trudem zebrałem te 45 podpisów, które jednak nie wystarczyły, aby zgłosić wniosek. Skutkiem wprowadzenia Konwencji Stambulskiej w Polsce są m.in. działania, które w sposób zawoalowany niszczą rodzinę.

Wraz z córką Małgorzatą i Ośrodkiem Wspierania Rozwoju „Bliżej” doprowadziliśmy do powstania broszury pt. „Początki karmienia piersią”, która została wydrukowana w ponad 20 tys. egzemplarzy. Jest wręczana w szpitalach młodym matkom, jest dobrą promocją naturalnego karmienia i pozwoli na podniesienie zdrowotności naszego społeczności.

Wniosłem do Laski Marszałkowskiej projekt ustawy o ustanowieniu święta Chrztu Polski w dniu 14 kwietnia jako święta państwowego. Ustawa o Święcie Chrztu Polski została podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Chrzest Polski jest, moim zdaniem, najważniejszym wydarzeniem w dziejach naszej Ojczyzny. Przyjęcie tej ustawy uważam za moje największe osiągnięcie w tej kadencji Sejmu.

W tym roku byliśmy świadkami niebywałych ataków na naszą wiarę, na Kościół, na nas katolików. Dokonywano publicznych profanacji, ataków na duchownych, dokonywano świętokradczych czynów, publicznych aktów profanacji. Wobec takich antykatolickich działań wniosłem też projekt z podpisami posłów Kukiz 15 o potępienie aktów nienawiści w stosunku do katolików, był on procedowany z dobrym efektem na ostatnim posiedzeniu Sejmu.

Drugim obszarem moich działań były sprawy energetyczne, procedowane w ramach Komisji Energii i Skarbu Państwa. Dyskutowaliśmy o problemach restrukturyzacji kopalń, których część ze względu na nierentowność musiała zostać zlikwidowana. Szereg dyskutowanych problemów w komisji dotyczyło należytego postawienia energii odnawialnej. Według mnie w rozwoju naszej energetyki w Polsce ważną rolę powinna odgrywać energia jądrowa. Aby zwiększyć szansę na uwzględnienie tej energii w mixie energetycznym, złożyłem projekt uchwały o uznaniu obecnego modelu polityki klimatyczno-energetycznej w zakresie wspierania OZE (narzucanego przez UE) za niezgodny z zasadami subsydiarności, suwerenności i sprawiedliwości społecznej. Każdy dobry gospodarz powinien korzystać z wielu możliwości zaopatrzenia się w energię. Procedowanie tego projektu nie zostało zakończone. Liczę na to, że wróci on pod obrady w następnej kadencji Sejmu. Wspierałem też pozycję ciepłownictwa w Polsce, a szczególnie rozwój kogeneracji, który umożliwi poprawę sprawności energetycznej i ograniczenie zużycia węgla. Współpracowałem w tym zakresie z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.

Jako Naród Polski doznaliśmy w naszej historii wielu chwil radosnych i bolesnych. Dni chwały i dni klęski. Dzieje naszej Ojczyzny są wciąż odkrywane. Poznawanie i przypominanie naszej historii jest powinnością każdego z nas. Edukacja historyczna musi stale nam i młodemu pokoleniu towarzyszyć. Jedną z inicjatyw, które podjąłem jako Poseł RP, było zorganizowanie i upowszechnianie wystawy „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma” wśród młodzieży szkół średnich Województwa Pomorskiego.

PODSUMOWANIE

Dziękuję Panu Bogu, że dał mi zaszczyt pracy w sejmie dla dobra Polski. Pewne ważne dzieła, których nie udało się ukończyć, będę kontynuował na innych polach działalności.

Liczę na to, że w nowej kadencji Sejmu ważne sprawy dla nas, katolików, zostaną przeforsowane i jednocześnie nie będzie dalszego ograniczania kompetencji samorządu.

Dziękując moim wszystkim wyborcom i sympatykom za doznawaną życzliwość i wsparcie, którego doświadczałem przez cztery lata pracy w Parlamencie RP. Zwracam się z gorącym apelem o angażowanie się i podejmowanie działań służących Kościołowi oraz naszej Ojczyźnie, gdyż do tego jesteśmy, jako ludzie ochrzczeni, powołani.

Jan Klawiter Poseł RP VIII kadencji

Podsumowanie i Podziękowanie