W Rumi powstać ma świetlica socjoterapeutyczna oraz Centrum Wsparcia Rodziny

W Rumi powstać ma świetlica socjoterapeutyczna oraz Centrum Wsparcia Rodziny

- kategoria Aktualności, Edukacja, Miasto
W Rumi powstać ma świetlica socjoterapeutyczna oraz Centrum Wsparcia Rodziny

Informowaliśmy ostatnio o planach utworzenia w Rumi Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, mającego pomieścić 23 osoby z niepełnosprawnościami. Prócz tego opieką mają być objęte rodziny oraz najmłodsi mieszkańcy. Planowane jest bowiem utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej i Centrum Wsparcia Rodziny.

Jak informuje Urząd Miasta, rumski MOPS pozyskał na te cele ponad 2,8 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzanego wspólnie z Fundacją Dla Was, objętych opieką ma zostać około 200 osób.

Walka z przemocą i ubóstwem

Ośrodki mają powstać głównie z myślą o najmłodszych mieszkańcach Rumi. Prócz tego pozyskane fundusze pozwolą na zatrudnienie dodatkowego asystenta rodziny, dzięki czemu łatwiej będzie dotrzeć do rodzin, w których występuje przemoc, uzależnienia, trudności opiekuńczo-wychowawcze albo ubóstwo.

Tylko w ostatnim roku sprawozdawczym rodziny z dziećmi stanowiły w Rumi 25% ogółu rodzin korzystających z pomocy społecznej. Obowiązek wspierania rodzin borykających się z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych spoczywa na samorządach, a to wsparcie powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć profilaktyczno-ochronny charakter – wyjaśnia Gabriela Konarzewska, dyrektor MOPS-u.

Gmina uchwaliła wspieranie rodziny na wielu płaszczyznach jej funkcjonowania jako działanie priorytetowe. Mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy asystentów rodziny, placówek wsparcia dziennego i pozostałych podmiotów oraz instytucji działających zarówno na rzecz dziecka, jak i rodziców.

Do tej pory udzielane przez nas wsparcie opierało się główne na asystenturze rodzin oraz poradnictwie rodzinnym. Działania te nie były jednak wystarczające, istnieje duża potrzeba wsparcia rodzin ze strony specjalistów, a także wsparcia rodziców w organizacji czasu wolnego – przyznaje dyrektor Ośrodka. – W związku ze zdiagnozowanymi potrzebami zaplanowano w projekcie usługi wsparcia rodzin w postaci dodatkowych asystentów rodziny, konsultacji specjalistów oraz warsztatów i spotkań, a także zatrudnienie animatora lokalnego do pracy podwórkowej i utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej – tłumaczy Gabriela Konarzewska.

Kompleksowe wsparcie

W Rumi w tym momencie nie funkcjonuje żadna miejska placówka wsparcia dziennego dla dzieci. W projekcie założono więc utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej, dzięki czemu możliwa będzie opieka nad dziećmi i rodzicami dotkniętymi uzależnieniami.

Izolacji rodzin oraz społecznemu wykluczeniu dzieci mają zapobiegać działania profilaktyczne, takie jak: konsultacje, specjalistyczne porady rodzinne, terapie, mediacje, pomoc prawna, grupy wsparcia i warsztaty.

Założenia projektowe wynikają z lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne. Zakładamy, że w świetlicy socjoterapeutycznej opieką objętych zostanie 43 dzieci. Utworzymy także 4 miejsca usług w ramach Centrum Wsparcia Rodziny, gdzie pomoc będą świadczyć 2 asystenci rodziny oraz 2 animatorzy lokalni. Z tej formy wsparcia skorzysta około 200 osób – wylicza dyrektor MOPS-u.

Wykonanie programu zostało zaplanowane na okres od października 2020 roku do końca czerwca 2023 roku. W pierwszej kolejności Fundacja Dla Was ma zakupić wyposażenie świetlicy, wyremontować pomieszczenia oraz przystosować je do nowych potrzeb. W lutym 2021 roku planowane jest uruchomienie świetlicy oraz Centrum Wsparcia Rodziny.

Nie zapadła jeszcze decyzja odnośnie dokładnej lokalizacji świetlicy.

Źródło: UM Rumia

W Rumi powstać ma świetlica socjoterapeutyczna oraz Centrum Wsparcia Rodziny

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *