Jak wygląda w tym roku nieodpłatna pomoc prawna?

Jak wygląda w tym roku nieodpłatna pomoc prawna?

- kategoria Aktualności, Komunikaty, Prawnik radzi
@Gazeta Rumska
Jak wygląda w tym roku nieodpłatna pomoc prawna?

W związku z faktem, iż w dalszym ciągu mamy stan epidemii, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu, według kolejności zgłoszeń. Można ich dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 pod numerem telefonu 58 677 61 37.

Porada zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki w ciągu tego samego dnia, w którym została ona umówiona. Z powodu epidemii osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy prawnej nie składa wypełnionego oświadczenia/wniosku.

Powiat wejherowski prowadzi w roku 2021 r. 9 punktów, w tym: 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i 3 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w dziesięciu gminach powiatu.

Od 1 stycznia 2021 roku nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudniała innych osób w ciągu ostatniego roku.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

– poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
– sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
– nieodpłatną mediację
– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Źródło: UM Rumia

Jak wygląda w tym roku nieodpłatna pomoc prawna?

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *