Oficjalne otwarcie Klubu Integracji Społecznej

Oficjalne otwarcie Klubu Integracji Społecznej

- kategoria Aktualności, Miasto
@Gazeta Rumska
Oficjalne otwarcie Klubu Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej przy ulicy Sabata 3 został oficjalnie otwarty. Ma on trzy piętra i został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Będzie tam oferowane mieszkańcom Zagórza kompleksowe wsparcie. Całkowity koszt adaptacji i wyposażenia obiektu wyniósł ponad 5 milionów złotych.

Aspekt społeczny rewitalizacji Zagórza jest wcielany w życie od stycznia 2018 roku. Od początku podstawową ideą gminnego projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców osiedla, którzy borykają się z bezrobociem. W tym celu utworzony został Klub Integracji Społecznej „Zagórze” (KIS) oraz Centrum Usług Społecznych „Zagórze” (CUS), które do tej pory funkcjonowały przy ul. Młyńskiej, w lokalu wynajmowanym przez miasto.

Od niedawna działalność KIS-u oraz CUS-u przeniosła się do przystosowanego miejsca przy ulicy Sabata 3. Obiekt oficjalnie oddano do użytku 4 marca.

W jaki sposób świadczona jest pomoc?

W obiekcie o łącznej powierzchni użytkowej 736 m2 mieszczą się trzydzieści dwa pomieszczenia: między innymi pokoje biurowe, sala relaksacyjna, gabinety specjalistów oraz dwie sale przeznaczone do prowadzenia zajęć grupowych. Do dyspozycji mieszkańców rewitalizowanego osiedla są na co dzień: trzej pracownicy socjalni, psycholog, doradca zawodowy, koordynator oraz asystent rodziny. Natomiast w poszczególne dni swoje usługi świadczą: pedagog, drugi psycholog, opiekunowie, radcy prawni oraz inni specjaliści.

Podopieczni KIS-u są wspierani w zakresie znalezienia zatrudnienia – osoby te mogą zostać skierowane na staż, kurs zawodowy albo do realizacji prac społecznie użytecznych. Natomiast rodziny, które są objęte pomocą Centrum Usług Społecznych mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego, poradnictwa prawnego, a także nawiązać współpracę z asystentem rodziny. Z bezpłatnej pomocy skorzystało już kilkadziesiąt osób.

Klub Integracji Społecznej to również miejsce aktywności organizacji pozarządowych. Na parterze znajduje się klub młodzieżowy „Nasza Dzielnica”, prowadzony przez rumski hufiec Związku Harcerstwa Polskiego. Do klubu mogą uczęszczać dzieci i młodzież z Zagórza w wieku od 10 do 18 lat. Na tym samym poziomie funkcjonuje również świetlica „Zagórzanka”, gdzie Fundacja „Dla Was” świadczy opiekę nad dziećmi w wieku od 3 do 10 lat – pierwszeństwo ma potomstwo uczestników projektu.

Budynek zmienia warunki pracy dla nas, ale przede wszystkim warunki uczestnictwa w projekcie – podkreśla Elwira Moskal, doradca zawodowy, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi. – Mieszkaniec Zagórza może tu otrzymać pomoc psychologiczną. Odbywają się warsztaty, konsultacje indywidualne, badanie predyspozycji zawodowych. Pomagamy też przygotować CV i wspieramy uczestników w poszukiwaniu pracy. Mamy również zajęcia dla dzieci. Jeżeli uczestnicy mają pod opieką dzieci w wieku od 3 do 10 lat, to w czasie zajęć my się tymi dziećmi zajmiemy – tłumaczy.

Wartość całej rewitalizacji Zagórza to ponad 28 mln zł, z czego blisko 13 mln zł, uwzględniając działania społeczne, stanowi zdobyte przez Urząd Miasta unijne dofinansowanie. Projekt będzie realizowany do czerwca 2023 roku.

Źródło: UM Rumia

Oficjalne otwarcie Klubu Integracji Społecznej