Sprawdź czy musisz złożyć deklarację! Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Sprawdź czy musisz złożyć deklarację! Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

- kategoria Aktualności, Komunikaty
@Gazeta Rumska
Sprawdź czy musisz złożyć deklarację! Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – w skrócie CEEB – jest to nowy rejestr danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Taka baza ma również pokazać, w których miejscach istnieje potrzeba wsparcia w wymianie tzw. kopciuchów.

Kogo dotyczy obowiązek deklaracji?

Obowiązek składania deklaracji do CEEB wejdzie w życie 1 lipca 2021 roku. Czy dotyczy każdego z nas?

Do rejestracji w CEEB będą zmuszeni właściciele oraz zarządcy budynków, w których znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw. Termin na wysłanie deklaracji to 12 miesięcy w przypadku obiektów już istniejących. W przypadku nowych budynków będzie to 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła albo spalania paliw. Zgodnie z ustawą brak deklaracji w określonym terminie skutkować będzie grzywną.

Zakres informacji, jaki ma zostać zawarty w deklaracjach, to między innymi:

– dane osobowe albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku/lokalu,
– dane adresowe miejsca zamieszkania lub siedziby,
– adres nieruchomości, w której obrębie eksploatowane są źródła ciepła lub źródła spalania paliw,
– informacja o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
– informacja w zakresie wykorzystywanych źródeł ciepła, w tym energii elektrycznej, zasilania z sieci ciepłowniczej oraz spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Formularze deklaracji planowo będą występować w dwóch wersjach:

– dla budynków i lokali mieszkalnych,
– dla budynków i lokali niemieszkalnych.

Taką deklarację będzie można składać w formie elektronicznej – przy pomocy profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu – albo papierowej, osobiście lub wysyłając listownie wypełniony formularz do Urzędu Miasta Rumi.

Skala mikro i makro

Odnośnie Rumi celem takich działań będzie oszacowanie liczby kotłów, które muszą zostać wymienione w związku z wymogami uchwały antysmogowej. Będzie można dzięki temu określić potrzeby mieszkańców w zakresie ewentualnego wsparcia finansowego. Ma to pozwolić urzędnikom na znalezienie rozwiązań i narzędzi finansowych służących usprawnieniu procesu wymiany źródeł ciepła.

Uchwała antysmogowa, która obowiązuje od 1 stycznia na terenie województwa pomorskiego, wprowadziła zakazy i ograniczenia w zakresie używania instalacji, w których następuje spalanie paliw. Wymiana przestarzałych i nieekologicznych źródeł ogrzewania pomorskich domów będzie odbywać się stopniowo, jednak niektórych paliw stałych nie możemy stosować już dziś.

Jakie to są paliwa? Te najniższej jakości, czyli: muły węglowe, flotokoncentraty, węgiel brunatny, mieszaniny paliw zawierających mniej niż 85 proc. węgla kamiennego oraz paliwa zawierające biomasę o wilgotności powyżej 20 proc. Na podstawie odrębnych przepisów zakazane jest także spalanie odpadów. Paliwa muszą być więc zgodne z tzw. ekoprojektem. Ich sprzedawcy natomiast mają obowiązek przekazania osobie kupującej świadectwo jakości produktu. Również w przypadku ewentualnej kontroli dokonywanej przez straż miejską lub inne uprawnione podmioty trzeba takie dokumenty okazać.

Wszelkie pytania dotyczące m.in. CEEB, uchwały antysmogowej oraz możliwości wsparcia finansowego wymiany źródeł ogrzewania lub termomodernizacji budynków mieszkalnych można kierować do Wydziału Klimatu i Ochrony Powietrza Urzędu Miasta Rumi – telefonicznie pod numerem: 58 679 65 04 lub mailowo na adres: powietrze@rumia.eu.

Źródło: UM Rumia

Sprawdź czy musisz złożyć deklarację! Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *