Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi oraz Koło Turystyczne “Włóczykij” organizatorami Rajdu Ścieżkami TPK

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi oraz Koło Turystyczne “Włóczykij” organizatorami Rajdu Ścieżkami TPK

- kategoria Aktualności, Edukacja, Szkoła
@Gazeta Rumska
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi oraz Koło Turystyczne "Włóczykij" organizatorami Rajdu Ścieżkami TPK

25 września 2021r., jak co roku w trzecią sobotę września, odbył się już 28 Rajd Ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Rajd ten po raz kolejny zorganizowany został przez koło turystyczne Włóczykij i po raz pierwszy przez zespół nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi (tzw. Hipolita).

Ta cykliczna impreza skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także wszystkich miłośników turystyki z terenu powiatu wejherowskiego.

Celem wyprawy jest: zwrócenie uwagi na walory krajoznawczo-przyrodnicze TPK oraz popularyzacja zdobywania odznak turystycznych. Uczestnicy tego rajdu wzięli udział w tzw. VIII Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej 2021 zorganizowanej przez Zarząd Główny PTTK.

Należy również podkreślić fakt, iż jest to wydarzenie integrujące młodzież różnych szkół, zachęcające do spędzania czasu na świeżym powietrzu i poznawania walorów turystyczno-krajoznawczych naszego powiatu.

W imprezie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych wraz z opiekunami, nie tylko z terenu Rumi, ale również Wejherowa, instruktorzy PTTK na trasach, uczniowie i nauczyciele „Hipolita” zarówno na trasie, jak i na mecie rajdu. Trasy opracowali i prowadzili organizatorzy turystyki z Koła PTTK „Włóczykij”.

Uczestnicy mogli wybrać jedną z czterech tras: z Redy Pieleszewa (12km), z Wejherowa (12km), z Rumi Janowa (8km) oraz ostatnia dla najmłodszych uczestników – z Rumi SKM (6km).

Łącznie w imprezie wzięło udział prawie 300 osób!

XXVIII Rajd Ścieżkami TPK jest imprezą kwalifikowanej turystyki pieszej z elementami edukacyjno-poznawczymi. W czasie wyprawy uczestnicy rozwiązywali zadania i zagadki poprzez stosowanie zasad logicznego myślenia, orientując mapę w terenie leśnym oraz wykazując się podstawowymi wiadomościami o faunie i florze TPK, a także wiedzą z dziedziny przyrody i ekologii.

Po dotarciu na teren Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi na uczestników rajdu czekała gorąca herbata i legendarny pyszny bigos z bułką, a także konkurencje sportowe.

Wszyscy uczestnicy zawsze otrzymują pamiątkowe plakietki i słodycze, a dla najlepszych drużyn klasyfikacji ogólnej oraz w konkursach sportowych ufundowane są nagrody.

Organizatorzy:
Nauczyciele PZS2 ( Hipolit) w Rumi
koło turystyczne Włóczykij

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi oraz Koło Turystyczne "Włóczykij" organizatorami Rajdu Ścieżkami TPK