Odznaczono stulatkę z Rumi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Odznaczono stulatkę z Rumi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Odznaczono stulatkę z Rumi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Fot. Wojciech Sychowski, pełnomocnik pani Aleksandry

Mieszkająca aktualnie w Rumi uczestniczka Powstania Warszawskiego, Aleksandra Sychowska, została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość miała charakter symboliczny i odbyła się 18 marca w domu opieki, w którym przebywa dziś stuletnia kobieta.

Medal nadany przez prezydenta wręczył rumiance wicewojewoda pomorski Aleksander Jankowski.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadaje się osobom zasłużonym dla Polski, szczególnie przez
– wybitne osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej, podejmowanej wspólnie dla kraju,
– wyjątkowe zasługi dla wzmacniania obronności kraju i jego suwerenności,
– wyjątkowe zasługi w rozwijaniu gospodarki narodowej, służby publicznej oraz za wybitną twórczość literacką, artystyczną i naukową,
– szczególne zasługi dla rozwoju współpracy RP z innymi państwami i narodami.

Może być on także nadany za działalność charytatywną i publiczną.

Kim jest Aleksandra Sychowska?

Pani Aleksandra Sychowska, z domu Dąbrowska, urodziła się w Warszawie 20 lutego 1922 roku. Podczas Powstania Warszawskiego pełniła funkcję łączniczki na terenie Śródmieścia, pod pseudonimem “Oleńka”. Po wojnie zamieszkała w Kościerzynie, gdzie pracowała w Wydziale Finansów urzędu gminy jako księgowa, a następnie jako instruktor w Kościerskim Domu Kultury. Do jej zainteresowań należała między innymi polityka – tworzyła wiersze, w których opisywała przemyślenia w tej tematyce.

Jest matką dwóch synów, dziś ma także pięcioro wnucząt i czworo prawnucząt. W 1988 r. zamieszkała u młodszego syna w Rumi. Aktualnie pani Aleksandra Sychowska z racji wieku i dolegliwości z nim związanych wymaga niemal całodobowej opieki, ale nadal jest bardzo sprawna umysłowo, ma świetną pamięć i chętnie dzieli się swoimi wspomnieniami.

Źródło: UM Rumia

Odznaczono stulatkę z Rumi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski