W Rumi rusza Budżet Obywatelski 2023!

W Rumi rusza Budżet Obywatelski 2023!

- kategoria Aktualności, Miasto, Wydarzenia
@Gazeta Rumska
W Rumi rusza Budżet Obywatelski 2023! Fot. UM Rumia

Mieszkańcy znów będą mogli zdecydować, na co chcą przeznaczyć 1,5 miliona złotych z budżetu gminy. Rusza dziewiąta już edycja Budżetu Obywatelskiego w Rumi. Projekty można składać do 29 kwietnia – mogą mieć one charakter inwestycyjny, społeczny lub ekologiczny.

Budżet obywatelski sprawia, że od 2014 roku mieszkańcy mogą sami zdecydować o tym, jak chcą zmieniać swoje otoczenie i na co przeznaczyć pewną kwotę gminnych pieniędzy. Nie trzeba być przy tym pełnoletnim ani nawet zameldowanym w Rumi. Każdy rumianin może sam zaproponować projekt lub zagłosować na czyjś pomysł.

Od tego roku do projektów inwestycyjnych Urząd Miasta włączył również zakupy różnego rodzaju sprzętów i urządzeń. Modyfikacje dotyczą także czasu realizacji – w przypadku projektów zielonych może zostać on wydłużony o kolejny rok budżetowy. Poza tym zmieniony został formularz zgłoszeniowy – wymagany opis został skrócony i pojawiła się tabelka z ważnymi informacjami dla wnioskodawców.

Maksymalne kwoty przeznaczane na poszczególne sektory i przedsięwzięcia pozostają takie same:

1,2 mln zł na realizację projektów inwestycyjnych, przy czym wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 300 tys. zł,
200 tys. zł na realizację projektów prospołecznych, przy czym wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 50 tys. zł,
100 tys. zł na realizację projektów zielonych, przy czym wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 25 tys. zł.

Budżet Obywatelski 2023 i formalności

Pomysłodawca projektu (lub projektów) powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz zebrać na liście poparcia 20 podpisów.

Druki można pobrać na stronie rumia.budzet-obywatelski.org (wersja elektroniczna). Są one dostępne także w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców. Dokumenty można złożyć na kilka sposobów:

– Osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców,
– Elektronicznie poprzez platformę: rumia.budzet-obywatelski.org,
– Przesyłając maila wraz z załącznikami na adres: budzetobywatelski@rumia.eu,
– Przesyłając załączniki poprzez platformę ePUAP na konto: 2215021/SkrytkaESP.

Na etapie weryfikacji formalnej pracownicy urzędu miasta będą sprawdzać czy dokumentacja jest kompletna. Następnie, na etapie weryfikacji merytorycznej, zaopiniują celowość projektu. Przedsięwzięcie opisane w projekcie musi być ogólnodostępne (w tym dla osób z niepełnosprawnościami), wykonalne techniczne i mieszczące się w kwocie przewidzianej dla swojej kategorii. Poza tym projekt nie może mieć charakteru komercyjnego i kolidować z działaniami realizowanymi przez urząd miasta.

Zweryfikowane pozytywnie projekty pojawią się na platformie rumia.budzet-obywatelski.org razem z opisem i materiałami graficznymi lub filmowymi przygotowanymi przez pomysłodawcę. Wnioskodawca może również odebrać w urzędzie miasta ulotki i plakaty promujące jego inicjatywę.

Warto głosować!

Zagłosować na wybrany projekt można w formie papierowej (urny i karty do głosowania dostępne w wyznaczonych punktach) i elektronicznej (poprzez platformę www.rumia.budzetobywatelski.org). Każdy, kto oświadczy, że jest mieszkańcem Rumi, może zagłosować na trzy projekty: po jednym z każdej kategorii.

Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali. W tym czasie będą one też opublikowane w Internecie.

Projektów prospołeczne muszą zostać wykonane w ciągu 12 miesięcy, w przypadku projektów zielonych i inwestycyjnych ten okres może zostać wydłużony do 24 miesięcy.

Wnioskodawca może być realizatorem swojego projektu, ale nie musi. Jak mówią przepisy dotyczące zamówień publicznych, wybór wykonawcy pozostaje w gestii urzędu miasta bądź jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia.

Szczegółowy harmonogram:

1-29 kwietnia 2022 r. – Składanie projektów przez mieszkańców oraz możliwość konsultacji z pracownikami urzędu,
9-16 maja 2022 r. – Weryfikowanie przez pracowników urzędu złożonych projektów pod względem formalnym,
17 maja-15 lipca 2022 r. – Weryfikowanie przez pracowników urzędu złożonych projektów pod względem merytorycznym,
5 sierpnia 2022 r. – Ogłoszenie listy projektów pozytywnie zweryfikowanych, które zostaną poddane pod głosowanie,
12-26 września 2022 r. – Elektroniczne i papierowe głosowanie,
11 października 2022 r. – Ogłoszenie wyników podczas uroczystej gali.

Źródło: UM Rumia

W Rumi rusza Budżet Obywatelski 2023!