Medale dla zasłużonych

Medale dla zasłużonych

- kategoria Aktualności, Wybitni rumianie
@Gazeta Rumska
Medale dla zasłużonych  Prof. Jan Drwal

Jan Drwal oraz Eugeniusz Zwara zostaną upamiętnieni medalami Za zasługi dla Rumi.
Prof. dr. hab. Jan Drwal zamieszkał w Rumi w 1952 roku. Tutaj ukończył liceum ogólnokształcące. Potem studiował w Toruniu. Od 1966 roku pracował na Uniwersytecie Gdański, a od 1983 roku kierował katedrą hydrologii. Mimo tylu obowiązków aktywnie działał na rzecz Rumi.

Prof. Jan Drwal

Jego pogrzeb odbył się w czerwcu na rumskim cmentarzu komunalnym. Profesora pożegnała rodzina i przyjaciele, koledzy i uczniowie. Ostatni mówca pożegnał go wierszem Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza” - prof. Drwal otrzymał nominację profesorską w ten sam dzień, kiedy Wisława Szymborska odebrała Nagrodę Nobla.

Eugeniusza Zwarę na cmentarzu w Starej Rumi żegnały tłumy mieszkańców. Jego śmierć zaskoczyła wielu przyjaciół i znajomych. Jak to możliwe? – pytali z niedowierzaniem, bo pan Genek był powszechnie znany jako człowiek niezwykle aktywny i energiczny, towarzyski, pogodny i życzliwy.
Eugeniusz Zwara, prezes i współzałożyciel chóru „Rumianie” zmarł w ubiegłym roku. O uhonorowanie go wystąpiło Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Urodził się w 1939 roku w Rumi, na kilka miesięcy przed wybuchem wojny.

Eugeniusz Zwara

Przez wiele lat był radnym, ale działalność samorządowa stanowiła tylko jeden z obszarów jego pracy. Eugeniusz Zwara działał na rzecz poprawy bezpieczeństwa; współpracował z policjantami, strażakami i strażnikami miejskimi. Przez wiele lat śpiewał w Chórze św. Cecylii w parafii Świętego Krzyża, był także współzałożycielem i prezesem chóru „Rumianie”. W 2002 roku razem innymi śpiewakami uczestniczył w audiencji u papieża Jana Pawła II.
Uhonorowanie Jana Drwala oraz Eugeniusza Zwary medalami poparła Rada Miejska, ale na uwagę zwraca fakt, że przed głosowaniem w sprawie tego drugiego salę opuścili Józef Chmielewski i Aleksander Kubina.

DG, WH

Medale dla zasłużonych

1 Comment

  1. Bezsprzecznie Medalami należało Ich uhonorować, ale nawet w tym przypadku dopuszczono się złamania obowiązującego prawa, mataczenia. Obydwie Uchwały - przykre ale prawdziwe - podjęte zostały z naruszeniem prawa lokalnego: Statutu Miasta Rumi. I niestety będą musiały zostać zaskarżone do Wojewody Pomorskiego, która z tego li tylko względu winien je uchylić. Tak więc czeka nas zapewne powtórzenie procedury związanej z nadaniem Medali. Uczynek Kapituły jest haniebny, uwłacza pamięci tych zasłużonych dla miasta Osób. Obniżył wartość i znaczenie tego Medalu. Partykularne interesy radnych Gospodarności i PO wzięły i tym razem górę. Jedynieracja, buta, zadufanie odniosły kolejny triumf w Rumi. Tak postępować nie godzi się. Kreśląc się z oburzeniem Andrzej Skucha

Komentowanie wyłączone