Według stanu na dzień  5 września 2014 r, na terenie Rumi zarejestrowano w Państwowej Komisji Wyborczej w Gdańsku pięć komitetów wyborczych.

Są to (w kolejności rejestracji):
Komitet Wyborczy Wyborców E. Rogala Kończak – „Gospodarność.pl” – 29.08.2014
Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność Rumia – 3.09.2014
Komitet Wyborczy Wyborców Bogdan Formella Nasza Rumia – 3.09.2014
Komitet Wyborczy Wyborców Monika Baran – 3.09.2014
Komitet Wyborczy Wyborców „Nasza Rumia” – 4.09.2014
Komitet Wyborczy Wyborców Aktywni Rumianie – 8.09.2014
Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni dla Rumi – 8.09.2014

Oczywiście są to komitety nie związane z żadnym ugrupowaniem politycznym, należy spodziewać się startu kandydatów partii politycznych działających na naszym terenie.

1 Comment

  1. Ciekawa sytuacja z komitetem nasza rumia
    komitet bogdan formella nasza rumia został zgłoszony 3 września, a komitet nasza rumia 4 września.
    A komisja nie reaguje?

Komentowanie wyłączone