Szkoła w Białej Rzece

Szkoła w Białej Rzece

- kategoria Wydanie specjalne nr 1/2014
@Gazeta Rumska

- W 2011 roku władze powiatu przedłożyły miastu Rumia propozycję współrealizacji zadania rozbudowy prowadzonej przez powiat ponadgimnazjalnej jednostki oświatowej ZSP nr 2 w Rumi na gruntach gminy miejskiej Rumi.

- Korzystna dla miasta Rumi propozycja powiatu dotyczyła rozbudowy jednostki powiatowej na gruncie miejskim poprzez wyburzenie sąsiadującej z jednostką powiatu, parterowej i przestarzałej jednostki oświatowej miasta Rumia. Chodzi o jej odtworzenie w nowoczesnym standardzie i nadbudowę jako ciągu jednostki powiatowej i łącznika do projektowanej pełnowymiarowej hali sportowej.
- Władze miasta Rumia po długiej korespondencji i mimo wypracowania projektu porozumienia w sprawie, zerwały negocjacje i odmówiły powiatowi możliwości planowanej rozbudowy ZSP nr 2 Rumi.
- Odmowę i zerwanie porozumienia władze Rumi motywowały własnymi planami rozwojowymi gminnej parterowej jednostki oświatowej.
- W zaistniałej sytuacji władze powiatu były zmuszone zmienić koncepcję realizacyjną zadania.
- Podejmując alternatywne rozwiązanie powiat musiał zakupić od prywatnego właściciela – sąsiada działki szkolnej – odpowiedni grunt w zdecydowanie mniej korzystnej lokalizacji, wymuszającej trudniejsze i droższe ze względów inżynieryjnych możliwości realizacyjne.
- Koszt zakupu obciążył budżet powiatu dodatkową kwotą ok. 300.000 zł.
- Mimo to władze powiatu, wywiązując się z powziętych zobowiązań i wykazując niezmienną troskę o stan szkoły i jakość kształcenia, w latach 2011-2013 zrealizowały planowane zadanie rozbudowy ZSP nr 2 w Rumi i budowy przy tej szkole pełnowymiarowej hali sportowej.
- Znamienne jest, że mimo deklaracji i zapewnień, władze Rumi nie podjęły żadnych działań remontowo-inwestycyjnych w sąsiadującym z jednostką powiatową obiekcie szkolnym gminy miasta Rumia, który straszy swoim wyglądem i prezentuje wątpliwej jakości standard edukacyjny.

J.K.

Szkoła w Białej Rzece