Chodniki w Rumi

Chodniki w Rumi

- kategoria Wydanie specjalne nr 1/2014
@Gazeta Rumska

Mieszkańcy dzielnicy Szmelta zwrócili moją uwagę na zły stan techniczny chodników w naszej dzielnicy, choćby na ulicy Batorego i w wielu innych miejscach np. na ul. Sabata, czy na przejściu przez łąki, łączącym brakujący odcinek ul. Batorego.

Widzimy zdewastowane zębem mijającego czasu i brakiem zainteresowania ze strony władz, płytki chodnikowe, zjazdy dla wózków inwalidzkich oraz dla matek z wózkami dziecięcymi. Niestety takich zjazdów nie ma,
a jeżeli istnieją, to już dawno przestały pełnić swoją funkcję ze względu na zapadnięte płytki, dziury, kałuże oraz porośnięcie wysoką trawą.

Wszystko prowadzi do tego, że piesi poruszają się po jezdni, stwarzając dla siebie i kierowców zagrożenie, lub muszą nadkładać drogi, aby dojść do drugiej części Batorego.
Ten problem był wielokrotnie polecany uwadze urzędników i władzy naszego miasta i nadal pozostaje bez rozwiązania.
Jarosław Muszyński

Chodniki w Rumi