22 października 2014 roku Miejska Komisja Wyborcza dokonała losowania, tzw. przyznania numerów list wyborczych dla lokalnych komitetów biorących udział w wyborach do Rady Miejskiej 16 listopada. Kolejność kształtuje się następująco:

12 – KWW Samorządność Rumia
13 – KWW Niezależni dla Rumi
14 – KWW Aktywni Rumianie
15 – KWW E. Rogala Kończak – „Gospodarność.pl”
16 – KWW Bogdan Formella Nasza Rumia
17 – KWW Monika Baran