Kandydaci do Rady Miejskiej Rumi Komitetu Wyborczego Wyborców „Samorządność Rumia”

Kandydaci do Rady Miejskiej Rumi Komitetu Wyborczego Wyborców „Samorządność Rumia”

- kategoria Wydanie specjalne nr 1/2014
@Gazeta Rumska

Kandydaci do Rady Miejskiej Rumi Komitetu Wyborczego Wyborców  „Samorządność Rumia”

 

Leopold Naskręt

Okręg 1

Absolwent PG (Budoowa Maszyn). Z żoną Bogumiłą i czterama synami od 35 lat mieszka w Rumi. Wykładowca na kilku uczelniach. Pracuje w SKM - utrzymanie infrastruktury. Jego wielką pasją jest żeglarstwo, jeździectwo, fotografowanie.

 

Felicja Orzoł

Okręg 2

Mieszkanka Rumi od urodzenia. Znana z wielu inicjatyw obywatelskich. Jej marzeniem jest doprowadzenie do ładu architektonicznego i komunikacyjnego w rejonie Góry Markowca i dworca PKP.

 

Maria Bochniak

Okręg 3

Od urodzenia w Rumi. Absolwentka historii na UG. Nauczycielka w SP 6. Radna Miasta Rumi od 8 lat. Mężatka, matka dwóch córek. Nieustępliwa w zabieganiu o budowę Centrum Rumi.

 

Katarzyna Majda

Okręg 4

Z zawodu nauczycielka. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Mąż jest oficerem Wojska Polskiego. Córka jest fizjoterapeutą, syn inżynierem. Priorytetowo traktuje dbałość o zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

 

Sławina Klawiter

Okręg 5

26 lat. Założycielka i Prezes Rumskiego Ugrupowania Młodych i Aktywnych. Wcześniej aktywna członkini ZKP, Rzecznik Prasowy NZS. Absolwentka UMK - Stosunki Międzynarodowe. Pracuje w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym.

 

Krystyna Niklewicz

Okręg 6

Mieszka w Rumi od urodzenia. Ukończyła Prawo na UG. Pracuje w Urzędzie Miejskim w Wejherowie na stanowisu Kierownika Wydziału Spraw Lokalowych. Przez 21 lat działała w radach rodziców wielu szkół (SP 6, SLO i I LO).

 

Marek Mroczkowski

Okręg 7

Lat 43. Lekarz - dentysta. Od dzieciństwa związany z Rumią, tata 10-letniej córki. Entuzjasta zasadniczego impulsu rozwojowego - budowa centrum miasta i całej przestrzeni publicznej z nim związanej. Chce neutralizacji wysypiska „Łężyce”.

 

Michał Kiełczewski

Okręg 8

28 lat. Wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii i psychologii. Student ostatniego roku Prawa UG. Zawodowo związany z branżą finansową, zatrudniony na stanowisku analityka w banku. Wiceprezes Stowarzyszenia R.U.M. i A.

 

Malwina Idzi

Okręg 9

29 lat. Mężatka i młoda mama. Od urodzenia mieszka w Rumi. Magister Politologii Uniwerystetu Gdańskiego. Wiceprezes Rumskiego Ugrupowania Młodych i Aktywnych. Działa na rzecz podniesienia prestiżu Rumi na tle aglomeracji.

 

Elżbieta Waśkowska

Okręg 10

Prawie całe dorosłe życie związane z Rumią. Prywatnie żona Andrzeja, matka Joanny (34) i Dariusza (32). Animator kultury, zwłaszcza ruchu śpiewaczego. Od 26 lat organizatorka festiwalu Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej.

 

Jan Brylowski

Okręg 11

Od 30 lat mieszkaniec Rumi. Inspektor BHP, bezpartyjny. Były przewodniczący Rady Osiedla Jednostki „D” SM Janowo, ławnik Sądu Rejonowego w Gdyni. Odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużonego Działkowca.

 

Krzysztof Śramski

Okręg 12

Od 34 lat jest mężem i ojcem trzech dorosłych córek. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Bardzo zaangażowany w projekty dotyczące rozwoju edukacji i patriotyzmu, jest m.in. opiekunem dzwonu „Ksiądz Jerzy”.

 

Władysława Walkowska

Okręg 13

Mieszka w ruchliwym miejscu pod lasem na Zagórzu. Ukończyła szkoły w Rumi - SP 10, Gimnazjum nr 4 i II LO. Studia na UG - Zarządzanie. Sekretarz Stowarzyszenia Rumskie Ugrupowanie Młodych i Aktywnych.

 

Elżbieta Różycka

Okręg 14

Rodowita gdynianka, członek Stowarzyszenia Gdynia Wysiedlonych w 1939 r. Od 1988 wraz z rodziną mieszka w Rumi. Znana ze skutecznej batalii z Zarządem SM Janowo na rzecz realnej, odrębnej własności mieszkań.

 

Lidia Jankowska

Okręg 15

Magister Ekonomii UG. Pracuje w księgowości i finansach. Specjalista do spraw pozyskiwania środków unijnych. Mężatka, matka dorosłej córki. Preferuje aktywną formę wypoczynku w postaci długich spacerów, czy jazdy na rowerze.

 

Marek Zawadzki

Okręg 16

Absolwent UG. Żonaty, ojciec trzech synów. Inspektor ochrony środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Prezes Fundacji Nauki Polskiej im. inż. Witolda Zglenickiego, która zakupuje sprzęt dla szkolnych pracowni.

 

Janusz Wolański

Okręg 17

Swoje życie związał z Miastem, konkretnie z I LO w Rumi, gdzie uczy fizyki i matematyki, a od 14 lat pełni funkcję dyrektora. Radny Miasta Rumi od trzech kadencji, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Żonaty, ojciec dwóch córek.

 

Celina Dorsz

Okręg 18

Od urodzenia mieszka w Rumi, tutaj ukończyła Szkołę Podstawową, a później Liceum Medyczne w Wejherowie. Mężatka, ma dwóch synów. Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, wraz z mężem prowadzi rodzinny warsztat naprawy rowerów.

 

Grażyna Zdrojewska

Okręg 19

Mieszka w Rumi od urodzenia. Matka dwóch dorosłych córek, od niedawna szczęśliwa babcia. Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna. Szczególnie na sercu leży jej problem osób wykluczonych oraz biednych dzieci.

 

Sylwia Walkiewicz

Okręg 20

Większość dorosłego życia związała z Rumią. Szczęśliwa mężatka i mama. Pielęgniarka środowiskowo - rodzinna, absolwentka Liceum Medycznego w Gdyni i Kaszubsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

 

Ireneusz Walkowski

Okręg 21

Urodzony w Gdyni, sercem rodowity rumianin, absolwent SP 10 i II LO. Specjalista do spraw zaopatrzenia w firmie handlowej. Uczestnik Stowarzyszenia Rumskie Ugrupowanie Młodych i Aktywnych.

Kandydaci do Rady Miejskiej Rumi Komitetu Wyborczego Wyborców  „Samorządność Rumia”