Rumia „poza” Unią Europejską

Rumia „poza” Unią Europejską

- kategoria Wydanie specjalne nr 2/2014
@Gazeta Rumska

Na ostatniej sesji rozgorzała długa dyskusja na temat kondycji finansowej naszego miasta, zwłaszcza gorąco dyskutowano o skuteczności Burmistrz w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej.
Wiadomo, że ranking GUS i tygodnika „Wspólnota” sytuuje nas na ostatnim miejscu w Polsce, w swojej kategorii wielkości gmin.

Dodatkowe zródło podajemy poniżej. Dyskusję zakończyło odczytanie przez Michała Pasiecznego pisma z Urzędu Marszałkowskiego na powyższy temat. Widzimy tu też niestety ostatnie miejsce w województwie pomorskim, w kategorii miast średnich.

Rumia „poza”  Unią Europejską

Podobne wpisy