Sprzedaż hektarów odrzucona

Sprzedaż hektarów odrzucona

- kategoria Wydanie specjalne nr 2/2014
@Gazeta Rumska

Na ostatniej sesji Rada odrzuciła uchwałę burmistrza, zezwalającą jej na sprzedaż ogromnych placów, największych w obrębie tkanki miejskiej, o powierzchni prawie 7 ha (70.000 metrów kwadratowych).
Chodzi o plac pomiędzy ulicami Żwirki i Wigury, Kosynierów, aż do kościoła p.w. bł. E. Bojanowskiego.
Powód odrzucenia zawarty jest w poniżej przegłosowanym wniosku Komisji Polityki Gospodarczej. Za sprzedażą głosowała „Gospodarność”, przeciw była „Samorządność”, PiS, PO i część „Wspólnej Rumi”.

„Komisja uznaje projekty uchwał zawarte na drukach nr: 672, 673, 674, 675 przedłożone przez Burmistrza Miasta za nieodpowiedzialne i rekomenduje Wysokiej Radzie o zdjęcie tych uchwał z porządku obrad. Komisja uważa, że niestosowne jest podejmowanie tak fundamentalnych w skutkach uchwał w „ostatni dzień kadencji”. Sprzedaz tak ogromnego majątku - -ok. 70.000 metrów kwadratowych w centrum miasta - powinno być podjęte bez pośpiechu, z rozwagą i po uprzednim stosownym przygotowaniu programu inwestycyjnego. Ponadto, tak ogromna podaż działek spowodowałaby katatastrofalny skutek - spadek cen nieruchomości w Rumi.”

Sprzedaż hektarów odrzucona