Po raz 26 odbył się Festiwal Muzyki Religijnej im. Księdza Stanisława Ormińskiego. Jak się słusznie chwalimy jest to jedna z ważniejszych imprez muzycznych w Polsce. W tym roku Grand Prix zdobył Żeński Zespół Wokalny „Sigma” z Bydgoszczy. – nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 15 tys. zł. Wśród organistów I nagrodę zdobył Patryk Podwojski z Akademii Muzycznej w Gdańsku – Nagroda Burmistrza Miasta Rumi – 7 tys. zł.

Marszałek Województwa Pomorskiego uhonorował organizatorów Festiwalu – Daniela Ptacha i Elżbietę Waśkowską (na zdjęciu obok) również pieniężną, nagrodą.

Podczas kolacji Przewodniczący Jury – prof. Ryszard Zimak rozpoczął ciekawą dyskusję nt. zasadności podniesienia prestiżu rumskiego festiwalu, który jest nieadekwatny do jego wysokiego poziomu artystycznego. Ten wniosek korespondował z wnioskiem radnego Kazimierza Klawitra na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Radny wnioskował o poważne wsparcie finansowe ze strony Miasta, bowiem jak to określił jest to nasz „brylant rodowy”, a po drugie Rumia na promocji tej marki może bardzo zyskać.