Cantate ...XXVI

Cantate ...XXVI

- kategoria Wydanie specjalne nr 2/2014
@Gazeta Rumska

Po raz 26 odbył się Festiwal Muzyki Religijnej im. Księdza Stanisława Ormińskiego. Jak się słusznie chwalimy jest to jedna z ważniejszych imprez muzycznych w Polsce. W tym roku Grand Prix zdobył Żeński Zespół Wokalny „Sigma” z Bydgoszczy. - nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 15 tys. zł. Wśród organistów I nagrodę zdobył Patryk Podwojski z Akademii Muzycznej w Gdańsku - Nagroda Burmistrza Miasta Rumi - 7 tys. zł.

Marszałek Województwa Pomorskiego uhonorował organizatorów Festiwalu - Daniela Ptacha i Elżbietę Waśkowską (na zdjęciu obok) również pieniężną, nagrodą.

Podczas kolacji Przewodniczący Jury - prof. Ryszard Zimak rozpoczął ciekawą dyskusję nt. zasadności podniesienia prestiżu rumskiego festiwalu, który jest nieadekwatny do jego wysokiego poziomu artystycznego. Ten wniosek korespondował z wnioskiem radnego Kazimierza Klawitra na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Radny wnioskował o poważne wsparcie finansowe ze strony Miasta, bowiem jak to określił jest to nasz „brylant rodowy”, a po drugie Rumia na promocji tej marki może bardzo zyskać.

Cantate ...XXVI