Święta w ziemskiej Ojczyźnie Pana Jezusa

Święta w ziemskiej Ojczyźnie Pana Jezusa

Żeby „zobaczyć” Boże Narodzenie w Betlejem, trzeba przede wszystkim zrozumieć jego historię, która od początku jest związana ze Świętą Grotą. Trzeba zrozumieć obecność w niej różnych wspólnot chrześcijańskich. Aby to zrozumieć, trzeba najpierw stanąć na Polu Pasterzy.

„Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!”

NIE BÓJCIE SIĘ!

Kiedy tak stojąc i wpatrując się w bezkres pól i wzgórz otaczających te pole, kiedy zamknie się oczy i zachowa ten widok, w głębi naszego serca możemy usłyszeć głos Anioła mówiący do Pasterzy „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”
Możemy sobie wyobrazić najpierw strach, a później wielkie zdziwienie tych prostych ludzi po słowach które przed chwilą usłyszeli. Słowa te były na tyle przekonujące, że zostawili swoje trzody i groty w których zamieszkiwali i udali się do miejsca Narodzenia naszego Pana.

TRZYWSPÓLNOTY

Mijały wieki, a czas stanął w Betlejem w miejscu. Obecnie nad Bazyliką Narodzenia sprawują pieczę trzy wspólnoty: grecko-prawosławna, ormiańska i katolicka - franciszkańska. Każda ma swoje wyznaczone miejsce.
Bizantyjska Bazylika jest w rękach kościoła prawosławnego, my katolicy mamy prawo do ołtarza i do miejsca żłóbka w Grocie Narodzenia. Mamy również swój kościół pw. Św. Katarzyny przy samej Bazylice Narodzenia.

OD ŚWIĘTEJ KATARZYNY

Nasuwa się pytanie, w jaki sposób w dzisiejszych czasach, mieszkańcy Betlejem przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia? Same przygotowania rozpoczynają się na prawie miesiąc przed uroczystą Pasterką, czyli 25 listopada od dnia Św. Katarzyny. Kościół parafialny jest pod wezwaniem tej świętej, dlatego uroczystość rozpoczyna ingres kustosza i odpustowa suma. Najczęściej łączą się one z początkiem Adwentu.
Bardzo żywym elementem duchowego przygotowania do przeżycia Bożego Narodzenia jest nowenna do Dzieciątka Jezus. Podczas comiesięcznych dni skupienia dla wspólnoty języka arabskiego, prowadzone są również refleksje duchowe. Rekolekcje odprawiane są w innym czasie, zwykle na początku października, lub w lutym.

OD INGRESU DO KOLACJI

Same uroczystości Bożego Narodzenia, a tym samym liturgia jest związana z podziałem Kościoła, o którym pisałem wcześniej. Świętowanie rozpoczyna uroczysty ingres Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy. W Wigilię, w godzinach południowych, patriarcha przyjmowany jest przez burmistrza Betlejem, wspólnotę katolicką oraz inne miejscowe wspólnoty chrześcijańskie.
Po ingresie, w kościele Św. Katarzyny odbywają się uroczyste nieszpory i popołudniowe procesje. Wieczorem natomiast wszyscy goście zasiadają do świątecznej kolacji. Oczywiście nie ma tu polskiej tradycji wieczerzy bez mięsa i z opłatkiem. Oprócz Patriarchy Jerozolimy, kustosza oraz dostojników Kościoła, każdego roku w uroczystościach uczestniczy prezydent Autonomii Palestyńskiej.

W Bazylice Narodzenia jest grota z miejscem narodzin Jezusa.

ILUMINACJE I KONCERTY

Całe miasto Betlejem jest udekorowane kolorowymi światłami przez urząd miasta i burmistrza, który jest chrześcijaninem. Ulice i place miasta są rozświetlone. Patrząc wówczas z oddali na Betlejem człowiek czuje się radośnie i świątecznie.
Dodatkową atmosferę radości wnoszą chóry, które często dają koncerty w wigilię Bożego Narodzenia. Nie wolno nam zapominać, że chrześcijanie w Ziemi Świętej są jakby kamieniami Kościoła Jerozolimskiego.

DZISIAJ I TUTAJ

Pasterka jest odprawiana o północy w kościele Św. Katarzyny. Zawsze przewodniczy jej Patriarcha Łaciński. Sama liturgia jest liturgią wspomnienia tajemnicy Bożego Narodzenia. Na całym świecie modlimy się liturgicznie mówiąc tego dnia: „dzisiaj” Chrystus się narodził, „dzisiaj” przyszedł na świat. Jednak tylko w Betlejem, podczas Pasterki możemy powiedzieć; „dzisiaj i tutaj”. Dlatego na zakończenie tej uroczystej mszy Świętej, Patriarcha z całą asystą wchodzi ponownie do Groty, aby tam odśpiewać Ewangelię i fizycznie dotknąć miejsca. Betlejemska figurka Dzieciątka Jezus jest niesiona w procesji, kładziona na gwieździe narodzenia i następnie złożona w miejscu żłobka, czyli tam, gdzie Chrystus znalazł pierwsze schronienie.

PIELGRZYMI PRZEZ CAŁY ROK

Nie przyjęto Go w gospodzie, przyjęła Go prosta grota i w tej grocie figurka Pana Jezusa zostaje aż do Trzech Króli, czyli uroczystości Objawienia Pańskiego. Warto również wspomnieć, że w Betlejem jest codziennie Boże Narodzenie. Pielgrzymi przybywają cały rok i każdego dnia przeżywa się tajemnicę narodzin Chrystusa.

***

Boże Narodzenie to najbardziej uroczyste święta w naszej tradycji. Święta na które wszyscy czekamy z utęsknieniem. Święta, do których przygotowujemy się długo i starannie. Są to dni, kiedy poświęcamy więcej czasu i ciepła swojej rodzinie, bliskim i znajomym.
W tym dniu dzielimy się świąteczną radością, prosząc Boże Dziecię o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny, naszych Rodzin i nas samych w Nowym Roku 2015.
Na zakończenie pragnę zacytować Modlitwę Papieża Franciszka sprzed Synodu Biskupów,

„Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii
i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi
szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami
domowymi.”

Błogosławionych Świąt
Bożego Narodzenia.
Szczęść Boże.

Mirosław Słowikowski /OESSH/

Betlejem (po hebrajsku nazwa znaczy Dom Chleba, ale według nowohebrajskiego oznacza Dom Mięsa) – miasto w Autonomii Palestyńskie, liczące ok. 30 tys. mieszkańców. Ważny ośrodek palestyńskiej władzy administracyjnej i centrum palestyńskiej kultury.
Miasto jest położone w zachodniej części Judei na wysokości około 775 metrów n.p.m., w odległości 10 km na południe od Jerozolimy.

Święta w ziemskiej  Ojczyźnie Pana Jezusa