I LO w Rumi ma 65 lat

I LO w Rumi ma 65 lat

W tym roku najstarsza szkoła średnia w Rumi, I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich skończyła 65 lat. Z tej okazji 10 grudnia br. społeczność szkolna przygotowała uroczystość, na którą zaproszono wielu gości. Dyrektor Janusz Wolański odbierał gratulacje m.in. od władz samorządowych Rumi i powiatu wejherowskiego. Uczniowie zaprezentowali ciekawy program artystyczny.

Dyrektor I LO Janusz Wolański (po prawej) odbierał gratulacje, życzenia i upominki od gości, w tym od burmistrza Rumi, Michała Pasiecznego (na zdjęciu powyżej). Na środkowym J. Wolańskiemu, przekazują życzenia i upominki dyrektorzy innych szkół średnich w Wejherowie i Rumi.

Jubileuszową uroczystość poprzedziły odbywające się w szkole konkursy plastyczne i fotograficzne „Szkoła w krzywym zwierciadle” i „Gryfomania”. Przygotowano również wystawy fotograficzne ilustrujące historię szkoły od początku jej powstania.
Na uroczystość przybyli m.in.: starosta wejherowski Gabriela Lisius, wicestarosta Witold Reclaf, etatowi członkowie Zarządu Powiatu: Wojciech Rybakowski i Jacek Thiel, burmistrz Rumi Michał Pasieczny, pomorski wicekurator oświaty Gabriela Albertin, ks. proboszcz Parafii NMP WW Kazimierz Chudzicki, radni powiatowi, zastępca komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie Jacek Nowak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Sobieraj, dyrektorzy placówek oświatowych z Rumi i powiatu, a także Danuta Wójcik i Joanna Smorkowska reprezentujące związki zawodowe pracowników oświaty.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi Janusz Wolański przypomniał o historii szkoły oraz o osiągnięciach uczniów i nauczycieli. Mówił też o zamierzeniach, zwracając uwagę na konieczność urządzenia nowej biblioteki. Starosta Gabriela Lisius zaskoczyła wszystkich informując o decyzji Zarządu Powiatu Wejherowskiego (jednostka prowadząca tę powiatową szkołę) o przekazaniu rumskiemu liceum środków na zakup nowych komputerów do pracowni internetowej i to jeszcze w grudniu! Inni goście w życzliwych słowach wypowiadali się o szkole, zwracając uwagę na jej dorobek, znanych absolwentów. Wszyscy życzyli liceum dalszego pomyślnego rozwoju.

Zebranym na uroczystości bardzo podobała się część artystyczna przygotowana pod kierunkiem pedagogów szkoły. Goście mogli obejrzeć krótki film prezentujący przeszłość i dzień dzisiejszy Liceum. Wystąpił również chór szkolny i jego soliści oraz zespół taneczny.

4,5 tysiąca absolwentów

Janusz Wolański, dyrektor ZSP nr 1 - fragment wystąpienia

Nasza szkoła powstała w 1949 roku w Janowie w dzisiejszej siedzibie Gimnazjum nr 2. W 1956 roku przeniosła się do nowego budynku przy ulicy Starowiejskiej 4 i tu mieści się do dzisiaj. (…)
Najwięcej uczniów mieliśmy w roku 2001 - 576. Od września 2003 roku Liceum kształciło uczniów w sześciu równoległych klasach i do 2011 roku liczyło 18 oddziałów. Ostatnio ze względu na niż demograficzny w liceum jest 15 oddziałów.
Liceum miało 8 dyrektorów, w szkole pracowało 300 nauczycieli i 77 pracowników administracji i obsługi, wykształciliśmy 4500 absolwentów.
Budynek szkoły jest ciasny, korytarze są wąskie, mamy 13 sal lekcyjnych zdolnych pomieścić całą klasę, 2 sale na zajęcia grupowe i jedna pracownię internetową. Do 1999 roku stan szkoły nie był najlepszy, dopiero przejęcie placówki przez samorząd powiatowy radykalnie zmieniło na lepsze finansowanie szkoły, dzięki czemu w ciągu ostatnich piętnastu lat możliwe było przeprowadzenie kompleksowych remontów budynku szkolnego, wybudowanie hali sportowej oraz nowoczesnych boisk w otoczeniu szkoły. Sale lekcyjne przekształcone zostały w pracownie multimedialne, dzięki czemu proces kształcenia stał się bardziej atrakcyjny i nowoczesny.
Osiągamy wysokie wyniki pracy dydaktycznej – zdawalność egzaminu maturalnego mieści się w przedziale 99 – 100%, a prawie wszyscy absolwenci studiują. Nasza młodzież gremialnie bierze udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych odnosząc znaczące sukcesy, w tym na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Dzięki nowoczesnej bazie sportowej wprowadziliśmy klasy sportowe, co zaowocowało sukcesami w rywalizacji sportowej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Od wielu lat zajmujemy pierwsze miejsce w powiecie wejherowskim w rywalizacji sportowej szkół. (…)
Na pewno podkreślić działalność artystyczną prowadzoną przez naszych pedagogów. W szkole od wielu lat działa chór szkolny prowadzony przez Joannę Klein-Szalkowską (…) działa koło teatralne „W rozproszeniu” pod kierunkiem Tomasza Jurkiewicza
Chcemy młodzież kształtować jako nowoczesnych Europejczyków, lecz także jako światłych Polaków, ludzi dumnych z swoich pomorskich korzeni i rodzimych tradycji. Dlatego wyszliśmy z inicjatywą organizacji Olimpiady Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu przeznaczonej dla młodzieży ponadgimnazjalnej powiatu wejherowskiego. W tym roku gościliśmy już po raz szósty reprezentacje szkół powiatowych. (…)
Współorganizujemy również z miastem Miejskie Finały WOŚP, organizujemy pikniki zdrowotne, dni otwarte szkoły, zbiórki żywności. Prężnie działa koło PCK i koło Caritasu wspomagając najbardziej potrzebujących.
Chcąc uatrakcyjnić proces dydaktyczny nawiązaliśmy współpracę z uczelniami m.in. z Instytutem Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego. Licaliści biorą udział w wykładach na Uniwersytecie i korzystają z pracowni Instytutu Fizyki.
Współpracujemy również z WSAiB w Gdyni. Chcemy kształcić na wysokim poziomie, uatrakcyjniać nauczanie, dostosowywać ofertę kształcenia do zmieniającego się ciągle zapotrzebowania absolwentów gimnazjów. Nawiązaliśmy współpracę ze szkołami europejskimi z Włoch i Holandii i będziemy ją kontynuować wymianę młodzieży.

I LO w Rumi ma 65 lat