Wybory uzupełniające

Wybory uzupełniające

Wojewoda Pomorski wydał zarządzenie określające termin wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Rumi w okręgu wyborczym nr 7. Powodem jest wygaśnięcie mandatu wyborczego  radnego Michała Pasiecznego w związku z jego wyborem na Burmistrza Miasta Rumi w Wyborach Samorządowych 2014.
Wybory uzupełniające odbędą się 15 marca 2015 roku. Nowego radnego będą wybierać mieszkańcy rumskiej Szmelty, bo właśnie ta dzielnica, począwszy od ulic: Młyńskiej, Batorego i Kamiennej - tworzy okręg wyborczy nr 7.

Wybory  uzupełniające