Najwięcej głosów na boiska, place zabaw i miejsca rekreacji

Najwięcej głosów na boiska, place zabaw i miejsca rekreacji

Po raz pierwszy mieszkańcy Rumi głosowali na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. Najwięcej głosów otrzymał projekt budowy boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 na ul. Rodziewiczówny. Nic dziwnego, że społeczność szkolna skutecznie promowała swój projekt - tej szkole od lat brakuje boiska z prawdziwego zdarzenia. Pozostałe projekty, przyjęte do realizacji to również boiska, place zabaw i miejsca rekreacji.

Przy Gimnazjum nr 1 powstanie boisko sportowe z prawdziwego zdarzenia.

Przypomnijmy, że uchwałą Rady Miejskiej Rumi z 26 czerwca 2014 r., w drugiej połowie tego roku (od 18 sierpnia do 10 grudnia br.) na terenie miasta Rumi odbywały się konsultacje społeczne w ramach pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski w 2015 r. w Rumi”.
Do dnia 30 września br. mieszkańcu złożyli do programu 47 propozycji projektów inwestycyjnych. Świadczy to o dużym zainteresowaniu budżetem obywatelskim oraz o aktywności mieszkańców miasta.
Komisja powołana zarządzeniem przez burmistrza Rumi zweryfikowała złożone propozycje inwestycji i ostatecznie pod głosowanie poddała 15 projektów.
W wyniku głosowania mieszkańców odbywającego się w dniach od 24 listopada do 5 grudnia br. ustalono liczbę głosów na każdy przedstawiony projekt i kolejność na liście rankingowej. Ostatecznie na podstawie zasad budżetu obywatelskiego ustalono, że w 2015 r. realizowanych będzie sześć projektów inwestycyjnych, które otrzymały największe poparcie mieszkańców (najwięcej głosów) i których finansowanie zamknie się w kwocie do 1 500 000 zł.
A.K.

Zwycięskie projekty
Najwięcej głosów, bo aż 860 zdobył projekt budowy boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, ul. Rodziewiczówny 10. Koszt budowy oszacowano na 500 tys. zł.
Oprócz tego realizowane będą projekty:
- Budowa parku i siłowni zewnętrznej między ulicami: Różaną, 1 Maja, Findera (552 głosy, koszt 460 tys. zł)
- Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki siatkowej oraz bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi (535 głosów, 220 tys. zł)
- Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców – ul. Reja, ul. Sędzickiego i  ul. Bł. E. Bojanowskiego – łąki i nieużytki przy placu zabaw dla dzieci (492 głosy, 30 tys. zł)
- Budowa placu zabaw w Starej Rumi  „Jaś i Małgosia w Arkadii” (408 głosów, 100 tys. zł)
- Modernizacja, rozbudowa placu zabaw ul. Towarowa, Płk. Dąbka (224 głosy, 50 tys. zł).

Najwięcej głosów na boiska, place zabaw i miejsca rekreacji