We wtorek upływa termin złożenia oświadczeń o formie opodatkowania przychodu z najmu mieszkań

Ponieważ wielu z nas wynajmuje mieszkania i rozlicza się z fiskusem z tego tytułu, warto pamiętać o tym, że jutro 20 stycznia 2015 r upływa termin składania oświadczeń o formie opodatkowania przychodu z najmu mieszkań w urzędzie skarbowym.

Od 1 stycznia uległa zmianie forma składania zawiadomienia o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania przez małżonków. Dotychczas jeśli małżonkowie chcieli opodatkować w całości przez jednego z nich przychody z tytułu najmu w formie zryczałtowanej, musieli co roku składać takie zawiadomienie. Od 1 stycznia wystarczy złożenie takiego zawiadomienia jednokrotnie i będzie ono obowiązywać także w kolejnych latach podatkowych.

W tym roku, podobnie jak w poprzednich, najem prywatny (czyli nie w ramach działalności gospodarczej) można rozliczać według skali podatkowej (18 lub 32 proc.) lub ryczałtem w wysokości 8,5 proc. przychodów. Ten drugi sposób jest znacznie prostszy, bo nie wymaga prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów. Rozliczenie według skali podatkowej umożliwia za to właścicielowi odliczenie poniesionych wydatków na wynajmowany lokal, np. kosztów remontu. Osoby już wynajmujące swoje lokale do 20 stycznia muszą złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, jeśli chcą ją zmienić.
Od 1 stycznia zmieniły się też przepisy określające składanie zawiadomienia o opodatkowaniu przychodu z najmu, osiągane przez małżeństwo, w całości przez jednego z małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa.
Dotychczas jeśli małżonkowie chcieli opodatkować w całości przez jednego z nich przychody z tytułu najmu w formie zryczałtowanej, musieli co roku składać takie zawiadomienie. Od 1 stycznia wystarczy złożenie takiego zawiadomienia jednokrotnie i będzie ono obowiązywać także w kolejnych latach podatkowych – tłumaczy Słomka.
Złożenie kolejnego zawiadomienia będzie potrzebne jedynie wtedy, gdy zmienią się zasady opodatkowania – na przykład wtedy, gdy zmieni się małżonek odprowadzający podatek od przychodu z najmu.
Osoby, które wybrały ryczałt, muszą złożyć zeznanie na druku PIT-28 do 31 stycznia. Dla nich istotna będzie zmiana, jaką wprowadza nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej.

Kolejną istotną zmianą, która wynika z nowelizacji przepisów ordynacji podatkowej, jest kwestia zmiany terminu płatności podatku, zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji, to zmiana, która wydawała się kosmetyczna, okazuje się, że niekorzystnie wpływa na termin składania zeznań rozliczenia podatku w przypadku, gdy termin przypada w dzień wolny od pracy. Dotychczas wyglądało to w ten sposób, że w takiej sytuacji termin przesuwał się na kolejny dzień roboczy po dniu wolnym od pracy. Teraz będziemy musieli pamiętać o tym, żeby już przed długim weekend zapłacić podatek i złożyć deklarację. Co istotne taka sytuacja wypada w tym roku w styczniu – 31 stycznia wypada w sobotę. W przypadku zryczałtowanego podatku od dochodu z najmu musimy pamiętać, żeby do 30 stycznia złożyć deklarację i rozliczyć podatek dochodowy.

Warto także pamiętać o terminie na złożenie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z najmu. Termin upływu 20 dnia kolejnego miesiąca liczonego od uzyskania pierwszego przychodu z tytułu najmu. Jeśli uzyskalibyśmy przychód w lutym, musielibyśmy do 20 marca złożyć takie oświadczenie. Natomiast dla podatników, którzy wcześniej uzyskiwali przychody z najmu i opodatkowywali je według skali podatkowej, a teraz chce zmienić tę formę opodatkowania, powinien to zrobić do 20 stycznia 2015.

Wojciech Słomka
Radca prawny, doradca podatkowy
Firma Galt