Edukacja i rozwijanie talentów

Edukacja i rozwijanie talentów

- kategoria Aktualności, Edukacja
@Gazeta Rumska
Edukacja i rozwijanie talentów

Edukacja i rozwijanie talentów  W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 9 oraz II Liceum Ogólnokształcące, niedawno zakończyła się ewaluacja (ocena) zewnętrzna. Szkoła została oceniona bardzo dobrze.
Kuratoryjni ewaluatorzy badali poziom spełniania przez szkoły wymagań, zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Obie szkoły ZSO w Rumi dwukrotnie zostały ocenione literką A (bardzo wysoki poziom), za jedno wymaganie otrzymały literkę B (wysoki poziom)!

Wspomniane wymagania określone są następująco:
* Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
* Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
* Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
- Dla dyrekcji szkoły i nauczycieli takie wyróżnienie i dowartościowanie codziennej rzetelnej pracy, której celem jest troska o potrzeby uczniów i dbałość o ich wszechstronny rozwój, to powód do radości i dumy - mówi dyrektor ZSO, Lucyna Oglęcka.

Edukacja i rozwijanie talentów

Ciekawa oferta dla gimnazjalistów

II Liceum Ogólnokształcącym im. J.K. Korzeniowskiego w Rumi zaprasza do podjęcia nauki w klasach:
Klasa politechniczna z rozszerzonym programem matematyki, informatyki, fizyki i języka angielskiego z elementami języka technicznego. Przedmioty kierunkowe to fizyka doświadczalna, automatyka i robotyka.
Klasa humanistyczno-europejska, w której nacisk kładzie się na język polski, historię, wiedzę o społeczeństwie oraz języki obce, a przedmioty kierunkowe to: podstawy psychologii, pedagogika i przedmioty artystyczne, a także encyklopedia Unii Europejskiej.

Akademicka klasa morska, w której rozszerzono nauczanie matematyki, geografii i języków obcych lub biologii, chemii i języków obcych. Przedmioty kierunkowe to fizyka doświadczalna, chemia doświadczalna, nautyka z elementami nawigacji, ekonomia w praktyce.

Buduj przyszłość

W myśl hasła „Dojrzewaj i buduj z nami swoją przyszłość”, II Liceum Ogólnokształcące zachęca do rozwijania zainteresowań i poszerzania horyzontów. Uczniowie mogą mieć wpływ na to, czego i jak się uczą, oraz z całą pewnością poznają w szkole interesujących ludzi i nowych przyjaciół.

Szkoła proponuje wymianę doświadczeń z kolegami z zagranicy oraz możliwość popłynięcia w rejs statkami szkoleniowymi „Dar Młodzieży” albo „Horyzont”.

II LO oferuje zajęcia prowadzone w formie wykładów, laboratoriów i praktycznych ćwiczeń na symulatorach.

Talenty i zainteresowania

Dodatkową propozycją są zajęcia pozalekcyjne, które pomagają rozwijać zainteresowania i pasje. Są to m.in.: zajęcia sportowo-obronne, artystyczne i teatralne, dyskusyjny klub filmowy, a także repetytoria i konsultacje dla maturzystów.

Edukacja i rozwijanie talentów  Co jakiś czas uczniowie II LO w Rumi zdobywają nagrody na konkursach wiedzy lub w rywalizacji artystycznej. Ostatnio sukces odniosła uczennica klasy II b Aleksandra Hinc, która zajęła I miejsce w III Wojewódzkim Konkursie Piosenki Anglojęzycznej „English for Fun”. Aleksandra urzekła wszystkich swoim wokalem, wykonując utwór z repertuaru Beyonce „Listen”. Konkurs odbył się 14 marca b. r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni i jest rekomendowany przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku jako konkurs rangi wojewódzkiej. Wcześniej, Aleksandra otrzymała wyróżnienie w XVIII Powiatowym Festiwalu Poezji w Języku Angielskim w Wejherowie, za wykonanie utworu „Purple rain” Prince’a.

Więcej o naszej szkole na stronie: http://www.rumia.edu.pl/2lo/

Edukacja i rozwijanie talentów