Inauguracja oddziału Pracodawców Pomorza w Rumi

Inauguracja oddziału Pracodawców Pomorza w Rumi

- kategoria Aktualności
@Gazeta Rumska
Inauguracja oddziału Pracodawców Pomorza w Rumi

Inauguracja oddziału Pracodawców Pomorza w Rumi Powołanie Rumskiego oddziału Pracodawców Pomorza odbyło się z końcem roku 2014 w siedzibie firmy AGIS NIERUCHOMOŚCI przy ulicy Starowiejskiej 49. Organizatorem oraz Przewodniczącym spotkania był Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza dr Zbigniew Canowiecki, który przedstawił możliwości zbudowania platformy porozumienia biznesowego na Terenia Miasta Rumi.

Na spotkaniu inauguracyjnym pojawili się przedstawiciele ponad 60 lokalnych firm i przedsiębiorstw, w tym czołowi Przedstawiciele Biznesu, Kultury, nauki i Władz Miasta.

Przedsiębiorcy zgodnie potwierdzili potrzebę utworzenia oddziału Pracodawców Pomorza w Rumi i podjęli głosowanie wybierając zarząd Rumskiego oddziału.

Wybrano:
Przewodniczącego Prof. Dr hab. Wojciecha Lamentowicza, reprezentującego spółkę AGIS KANCELARIA Prawna oraz Księgowa,

Wiceprzewodniczącego Mecenasa Mieczysława Hebla, Wspólnika Kancelarii Adwokackiej HEBEL & MASIAK,

Wiceprzewodniczącą Agnieszkę Kamińską, Prezes spółki AGIS KANCELARIA Sp. zo.o. oraz właścicielkę firmy AGIS NIERUCHOMOŚCI,

Członka Zarządu dr Marka Mroczkowskiego, reprezentującego firmę Bella-Dent Prywatna Praktyka Dentystyczna,

Członka Zarządu Malwinę Puzdrowską, Prezesa spółki MP Servis Sp. zo.o.,

Członka Zarządu Godwina Egwuatu, właściciela firmy DEBATE.

Oddział Pracodawców Pomorza w Rumi będzie znakomitą płaszczyzną porozumienia biznesowego, dzięki której przedstawiciele różnych środowisk będą mogli wymieniać się kontaktami, opiniami czy wspierać wiedzą i doświadczeniem. Opierając się na dotychczasowym doświadczeniu, wspierane będą działania mające na celu rozwój gospodarczy Miasta Rumia poprzez budowę sieci relacji, komunikacji między Inwestorami, Przedsiębiorcami, a Władzom Miasta. Dodatkowym atutem przystąpienia do organizacji Pracodawców Pomorza o.Rumia jest wewnętrzny system rabatowy między Przedsiębiorstwami Członkowskimi, gwarantujący stałych klientów spośród 700 firm województwa Pomorskiego od Mikro Przedsiębiorstw, po największe koncerny w Polsce.

Pracodawcy Pomorza to największa i najstarsza organizacja pracodawców na Pomorzu. Działa od 1991 roku w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami). Z racji przynależności do Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej posiada status organizacji reprezentatywnej – przez co mam bezpośredni wpływ na ustawodawstwo w ramach konsultacji społecznych oraz dostęp do funduszy unijnych dedykowanych organizacjom reprezentatywnym.

W ramach działalności statutowej powołali sekcje branżowe, których celem jest omawianie bieżącej problematyki poszczególnych branż w ramach autonomicznych spotkań sekcji.

Misją Pracodawców Pomorza jest długofalowy, dynamiczny rozwój gospodarczy naszego regionu oraz podmiotów zrzeszonych w naszej organizacji.

Celem wspólnego działania jest obrona interesów pracodawców, reprezentowanie ich wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz instytucji nadzorujących i kontrolujących przedsiębiorstwa.

Dbanie o utrzymanie poprawnych stosunków w relacji pracodawca-pracobiorca, a działalność finansowana jest z indywidualnych składek członkowskich.

Najbliższe posiedzenie Zarządu oddziału Pracodawców Pomorza w Rumi odbędzie się 17 Kwietnia 2015 w siedzibie firmy AGIS NIERUCHOMOŚCI, na którym przygotowany zostania plan działania oddziału i harmonogram spotkań branżowych.

Zapraszamy do odwiedzin witryny: www.pracodawcypomorza.pl oraz zachęcamy wszystkich Przedsiębiorców do uczestnictwa w Rumskim oddziale Pracodawców Pomorza.
Zarząd Oddziału Pracodawców Pomorza RUMIA.

Inauguracja oddziału Pracodawców Pomorza w Rumi