Architektura w bibliotece

Architektura w bibliotece

- kategoria Aktualności
@Gazeta Rumska
Architektura  w bibliotece Sylwetki rumskich radnych

W minioną środę 22 kwietnia, kiedy naszą gazetę przygotowaliśmy już do druku, w Stacji Kultura odbyła się konferencja „Nauczanie w sztukach projektowych” połączona z wystawą. Na spotkanie w Rumi przyjechali architekci z kilku ośrodków na Pomorzu.

„Nauczanie w sztukach projektowych” to projekt ogólnopolski, zrzeszający wybitnych znawców tematów związanych z architekturą i designem, m.in. profesorów oraz doktorów habilitowanych z Politechniki Gdańskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Koszalińskiej, Sopockiej Szkoły Wyższej. Wydarzenie miało charakter dwupłaszczyznowy. Składało się z konferencji naukowej (dwa panele tematyczne) oraz wystawy projektów studentów Instytutu Wzornictwa z Politechniki Koszalińskiej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, burmistrz Rumi Michał Pasieczny oraz poseł na Sejm RP Krystyna Kłosin. Organizatorem konferencji był Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, a współorganizatorem Stacja Kultura – Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi.

Problematyka konferencji oscylowała m.in. wokół pytań o estetykę a funkcjonalność dzieła, problemy wyjściowe oraz metody w projektowaniu, a także krystalizację procesu pomysł -realizacja w sztukach projektowych.

Wybór miejsca nie jest przypadkowy. Placówka, która otwarta została we wrześniu ubiegłego roku, stała się symbolem pozytywnej przemiany zaniedbanych przestrzeni miejskich w kraju oraz potwierdzeniem tego, że kultura jest potrzebna nie tylko w dużych miastach. Dowodem są m.in. nagrody w najważniejszych konkursach architektonicznych oraz liczne publikacje.

Architektura  w bibliotece