Pogrzeb rumskiego Prałata Stanisława Dułaka

Pogrzeb rumskiego Prałata Stanisława Dułaka

- kategoria Wybitni rumianie
Pogrzeb rumskiego Prałata Stanisława Dułaka  Pogrzeb rumskiego Prałata Stanisława Dułaka

Odszedł dnia 9 marca 2012 r., pogrzeb pod przewodnictwem metropolity gdańskiego Abpa Sławoja Leszka Głódzia odbył się 16 marca 2012 w Archikatedrze Oliwskiej.

Żegnały Go tłumy wiernych, księża, ludzie wieli środowisk, Kaszubi, Rodzina, Przyjaciele. Kondolencje przesłali ks. kard. Stanisław Dziwisz i ks. Franciszek Macharski. Górali reprezentował burmistrz Zakopanego. Obecni byli parlamentarzyści i samorządowcy.

Pogrzeb rumskiego Prałata Stanisława Dułaka

W uroczystości uczestniczyły liczne poczty sztandarowe wielu organizacji, także ZG i oddziałów ZKP. Zabrakło sztandaru ZK-P w Rumi. Zrzeszeńcy z Kaszub, Rumianie znani mi osobiście lub tylko z widzenia, rumscy rzemieślnicy przybyli by pożegnać wspaniałego człowieka, Kaszubę, Rumianina Śp. ks. Stanisława Dułaka. Urodził się w Starej Rumi 15 czerwca 1948. Ukończył SP nr. 2, był absolwentem I LO w Rumi z 1966 r. Studiował w Biskupim Seminarium Duchowny, w Gdańsku -Oliwie. Święcenia kapłańskie uzyskał w 1972 r., w latach 1972-1973 był wikariuszem w Nowym Stawie, 1973-1976 wikariuszem w gdańskim Emaus.  W latach 1976 - 1979 był wikariuszem w parafii Świętej Rodziny w Gdańsku- Stogach. W latach 1979 - 2000 był referentem i dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego w Kurii Biskupiej, wykładał też w Gdańskim Seminarium Duchownym. W latach 1987 - 2004 był proboszczem parafii św. Michała w Sopocie, oraz dziekanem dekanatu Sopot. Od 1972 r. utrzymywał kontakty z Kardynałem Karolem Wojtyłą. Miał olbrzymi wkład w organizację pielgrzymek Ojca Świętego na Pomorzu. W czasie strajków w 1980 r. był duszpasterzem w Stoczni Gdańskiej, pełnił funkcję duszpasterza kolejarzy, służby zdrowia, rzemieślników a także Kaszubów.

Gdyński oddział ZK-P 18 czerwca 2011 wręczył ks. Stanisławowi Dułakowi Medal Srebrna Tabakiera Abrahama, na wniosek Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich przedsiębiorstw związek rzemieślników polskich z siedzibą w Warszawie. Dnia 28.03.2012 r. ( 10 dni przed śmiercią) przyznał ks. Stanisławowi Dułakowi Platynowy Medal Kilińskiego za zasługi dla rzemieślników polskich. Miał on być wręczony w maju br. na uroczystość z okazji 40 -lecia pracy duszpasterskiej księdza. Niestety stało się inaczej - medal otrzymał pośmiertnie, podczas uroczystości pogrzebowych.

Swoją drogę w kapłaństwie rozpoczął w archikatedrze oliwskiej i tu ją zakończył - spoczywa w grobowcu kapłanów oliwskich na Cmentarzu Oliwskim.

Pogrzeb rumskiego Prałata Stanisława Dułaka