Prawnik radzi

Prawnik radzi

Nabycie od nieuprawnionego jest możliwe

Nabycie od nieuprawnionego jest możliwe

W prawie cywilnym obowiązuje zasada, że nikt nie może nabyć prawa od osoby nieuprawnionej do rozporządzania nim. Jednakże zasada ta znajduje wyjątek w postaci rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Wprowadzenie rękojmi wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obrotu i pociąga za sobą daleko idące skutki. W skrajnych przypadkach może bowiem okazać ...
Czytaj dalej
Rozgraniczanie nieruchomości

Rozgraniczanie nieruchomości

Spory graniczne to częsta bolączka właścicieli nieruchomości. Niekiedy okazuje się, że granice ustalone na podstawie np. map ewidencji gruntów lub innych dokumentów są różne od tych, które istnieją w rzeczywistości. Nierzadko jest tak, że właściciel orientuje się, iż zgodnie z dokumentacją jego działka powinna być większa niż jest w rzeczywistości. ...
Czytaj dalej