Wybory Samorządowe 2018 - kandydaci

Wybory Samorządowe 2018 - kandydaci

 
Program wyborczy KWW Bogdan Formella NASZA RUMIA

Sylwetki kandydatów na radnych z listy KWW Bogdan Formella NASZA RUMIA
 

Wybory Samorządowe 2018 - kandydaci  Kandydat do Rady Powiatu Wejherowskiego

Nr 2 na liście PiS

Łucja Słowikowska

Rumianka od urodzenia, mężatka, dwoje dorosłych dzieci, ojciec Kazimierz Loch - prowadził warsztat samochodowy, który obecnie prowadzi brat – Krzysztof.
Przez 7 lat pełniła funkcję Przewodniczącej Koła PiS w Rumi.
Wieloletnia radna miasta i powiatu. Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej. Członek Akcji Katolickiej oraz Żywego Różańca.
Członek zarządu fundacji "Słowo" - współorganizator "Orszaku Trzech Króli". Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Rumi.
Prowadzi z mężem od 27 lat firmę rodzinną "Ostatnia Posługa".
Zna problemy służby zdrowia, osób niepełnosprawnych oraz problemy społeczne i rodzinne.

www.facebook.com/Lucja.Slowikowska.Rumia

Wybory Samorządowe 2018 - kandydaci  Kandydat do Rady Powiatu Wejherowskiego

Nr 3 na liście PiS

Andrzej Januszewski

61 lat, dwoje dorosłych dzieci, rodowity rumianin. Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Ukończył również Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą. Wychowawca młodzieży. Długoletni nauczyciel w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi. Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Członek Rady Miasta Rumi w poprzednich kadencjach.
Zwolennik budowy dróg oraz rozbudowy bazy oświatowej i sportowej. Członek Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Rumi. Długoletni członek Solidarności Oświatowej w Rumi.

Szanowni mieszkańcy Rumi
Głos oddany na mnie jest głosem za praworządnym i konsekwentnym rozwojem naszego Powiatu.
Będzie mi miło jeśli zagłosujecie Państwo na mnie 21 października.
Serdecznie pozdrawiam.

Program wyborczy KWW Bogdan Formella NASZA RUMIA

Sylwetki kandydatów na radnych z listy KWW Bogdan Formella NASZA RUMIA

Okręg nr 4 - Biała Rzeka, Zagórze, Szmelta

Wybory Samorządowe 2018 - kandydaci  Kandydat na Burmistrza Miasta Rumia

Nr 1 na liście

Bogdan Formella

Urodził się w 1968 roku w Rumi. Kandydat stowarzyszenia Nasza Rumia.

Absolwent Technikum Samochodowego w Wejherowie. Z zawodu jest mechanikiem samochodowym – kierowcą zawodowym, blacharzem i spawaczem.

Społecznie pracuje z dziećmi i młodzieżą jako wychowawca i instruktor ZHP. Posiada uprawnienia ratownika WOPR, sternika jachtowego, sędziego strzeleckiego i kierownika placówki wychowawczej.

W 2006 r. zasiadł w radzie miasta. Pełnił różne funkcje: przewodniczącego komisji samorządowej i przewodniczącego komisji sportu w poprzedniej kadencji,  wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i przewodniczego Komisji Finansowo-Budżetowej.

Wspólnie z żoną prowadził przez 10 lat działalność gospodarczą na terenie Rumi. Przez ostanie 20 lat pełnił funkcję społecznego Komendanta Hufca ZHP Rumia.

Obecnie jest dyrektorem Ośrodka Centrum Przygody w Rumi. Jako harcerz w stopniu harcmistrza jest organizatorem działalności harcerskiej w Rumi i Redzie.

Przewodniczący stowarzyszenia "Nasza Rumia".

Wybory Samorządowe 2018 - kandydaci  Kandydat do Rady Miejskiej Rumi

Nr 2 na liście

Jarosław Muszyński

Od pokoleń mieszkaniec Rumi, od 1981 prowadzę prywatne przedsiębiorstwo, posiadam wyższe wykształcenie zdobyte w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Żonaty, mam dwoje dzieci oraz wnuczkę i wnuka. Działacz samorządowy, inicjator wielu przedsięwzięć mających kapitalne znaczenie dla mieszkańców, takich jak na przykład remont chodnika przy ul. Batorego, budowa placów zabaw dla dzieci. oraz siłowni na wolnym powietrzu, Budowa ulic Chmielnej, Zielarskiej, Zdrojowej, Makuszyńskiego i Brzechwy. Po wielu latach walki z biurokracją z mojej inicjatywy wybudowano wodociąg w części ul. Św. Józefa i Młyńskiej.
Należę do Stowarzyszenia Nasza Rumia gdzie społecznie organizuję żywność dla potrzebujących mieszkańców Rumi, jestem fundatorem darmowych niedzielnych obiadów dla potrzebujących oraz inicjatorem śniadań Wielkanocnych dla potrzebujących mieszkańców naszego miasta.
W kadencji 2002-2010 piastowałem mandat radnego, a w 2015 r ponownie zostałem radnym miasta Rumi dzięki zaufaniu, jakie otrzymałem od wyborców.

Jestem czuły na problemy nie tylko własne, lecz i innych mieszkańców miasta. Chciałbym, aby wszyscy mieszkańcy Rumi mieli jak najmniej problemów i przynajmniej ze strony władzy miejskiej będę starał się ograniczyć je do minimum.

Dla mnie rodzina jest podstawą pomyślności, będę dążył, aby to motto stało się udziałem jak największej liczby rodzin z naszego miasta.

Wybory Samorządowe 2018 - kandydaci